Prishöjning

På grund av Rysslands invasion av Ukraina och det allmänna säkerhetsläget i vår omvärld har priserna för material ökat. Detta gör att vi måste följa efter och därmed höja våra priser.

Du som har en offert liggandes var noga med vilka datum offerten sluta gälla för att inte omfattas av prishöjningen.