Leasing via Wasakredit

Med leasing som finansieringslösning hyr du ett objekt istället för att köpa det. På så sätt kan du skaffa ett Subsoccer bord med flexibel betalning och utan att binda kapital. Du betalar en leasingavgift varje månad eller kvartal. Kostnaden påverkas av utrustningens värde och leasingavtalets längd.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 12-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt.

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad.

  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.