Generation PEP!

Vi har valt att engagera oss i Generation PEP och deras arbete med att sprida engagemang och kunskap kring hälsa hos barn och unga.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

https://generationpep.se/